Historien

Museet blev åbnet den 21 oktober 1978 ved e sammenkomst på Blegdalsgården.

Ved åbningen rådede museet over 300 – 400 effekter, fortalte Alex Winther Lassen, som dengang var museets leder. Hovedvægten lå på billedstof, blade og bøger, ligesom der var et par klenodier, som en stenalderøkse og et lerkar, fremsillet under en jamborette. De ældste effekter var fra 1911, da den første spejderpatrulje blev oprettet i Aalborg.

I dag råder museet over mange tusinde effekter af alle mulige slags.

I 1981 flyttede museet ind i Spejderborgen, hvor det havde lokaler indtil 2006, hvor det flyttede til den nuværende adresse.

Siden 1983 har museet været med i sammenslutningen af Spejdermuseer i Danmark

Siden 2012 har museet været medlem af Aktivitesudvalget i Aalborg Kommune